Kfz Der Gespensterbrigade

Opel Blitz

Producer : Opel

Lenght : 6,10 meter

Width :  2,26 meter

Height : 2,82 meter
Weight 2,7 ton

Engine : Opel 6 cylinder

Fuel : Benzine
Power : 75 hp
Speed : 85 km/u

Citroen U23

Producer : Citroen

Lenght : 5,40 meter

Width : 1,90 meter

Height : 2,76 meter

Weight : 2,2 ton

Engine : Citroen 4 cilinder

Fuel ; Benzine / Diesel

Power : 52 hp 

Speed: 70 km/u
 

Sd.kfz. 251

Producer : Hanomag

Lenght : 5,8 meter

Width : 2,10 meter

Height : 1,75 meter
Weight : 7,81 ton

Engine : Maybach HL42 6 cylinder

Fuel : Benzine

Power : 99 hp

Speed : 52,6 km/u

Weapon : MG34 / MG42

Zündapp KS 750

Producer : Zündapp

Weight: 420 kg

Engine : 2 cilinder  

Cylinder : 751 cc

Fuel : Petrol

Gears : 4 + 1 backwards

Power : 26 hp

Speed : 95 km/u

Ford V3000 'MAULTIER'

Producer : Ford Köln

Lenght : 5,95m - 7,9m

Width :  2,25m - 2,36m

Height : 2,1 - 3,2 m

Weight : 3,9 ton
Engine : Ford V8 3,9L

Fuel : Petrol 

Power : 68 hp

Speed : 38km/u

Framo v501

Producer : Framo

Lenght : 4,5 meter

Width :  1,54 meter

Height : 1,715 meter

Weight : 905 kg

Engine : DKW 2 cylinder 

Fuel : Petrol 

Power : 18 hp

Speed : 60 km/u